Orari

14 Settembre 2019 | Matteo Ciresa

ORARI DEFINITIVI 2020/2021

Nati dal 2014 al 2015 (Esordienti C)
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 16:30 – 17:30 

Nati dal 2012 al 2013 (Esordienti B)
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 17:30 – 18:30 

Nati dal 2010 al 2011 (Esordienti A)
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 17:00 – 18:00 

Nati dal 2008 al 2009 (Ragazzi)
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 16:00 – 17:00 

Nati dal 2006 al 2007 (Cadetti)
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 17:00 – 18:30 

Nati dal 2004 al 2005 (Allievi)
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 17:00 – 18:30 

Atletica Insieme
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 17:00 – 18:30 

  

+Copia link